We still register new patients
Dental Clinic

Klachtregeling

Beste patiënt,

We vinden het belangrijk om u de best mogelijke tandheelkundige zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Het is ons streven om alle klachten in goed overleg met u en naar tevredenheid op te lossen. Hieronder kunt u lezen welke stappen u als patiënt kunt nemen als u een klacht heeft (klachtenregeling).

Wat te doen bij een klacht?

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn, dan kunt u een klacht indienen. Hier leest u welke mogelijkheden wij u daarvoor bieden.

Als u ergens niet tevreden over bent bespreek dit dan. Blijf er niet mee lopen. Bespreek de klacht liefst direct met de betreffende behandelaar. Of maak een afspraak met de officemanager of tandarts-directeur van de praktijk. Meestal lost dit veel onduidelijkheden op en vindt u samen een oplossing. Wij streven ernaar om alle klachten in goed overleg binnen de praktijk op te lossen. Dat is voor iedereen het meest plezierig en het beste voor uw behandelrelatie.

In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts genoeg zijn. Als u behoefte heeft aan onze klachtenfunctionaris, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden. U kunt ook gebruikmaken van het klachtenformulier op website https://www.knmt.nl/tags/klachten.

Binnen een week wordt er telefonisch of schriftelijk contact met u opgenomen over de voortgang.

Als u ondanks de tussenkomst van de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing komt, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Geschilleninstantie Mondzorg. U kunt uw klacht indienen bij deze onafhankelijke geschilleninstantie. Hieraan zijn wel kosten verbonden. De zorgaanbieder moet zich houden aan de uitspraak van de geschilleninstantie.

Klachtenfunctionaris

Onze klachtenfunctionaris kan u op onpartijdige wijze informatie geven, voor u bemiddelen, desgewenst wederom een gesprek met de betrokken behandelaar regelen en u helpen om een goede oplossing te vinden. Met bemiddeling proberen we het contact tussen u en de zorgverlener te herstellen of alsnog binnen de praktijk een oplossing te vinden, in goed overleg. De klachtenfunctionaris zal alleen actie ondernemen als u dat wilt. Ook kan de klachtenfunctionaris verbetermogelijkheden in de organisatie signaleren, zodat we passende maatregelen kunnen nemen.

Klachtenregeling

Meer informatie over de klachtenregeling vindt u op de website van  de Rijksoverheid.

© 2017 Dental Clinic. All Rights Reserved

Designed and Powered by AllDesignPlus